top of page

Terms & Conditions

I. Informacje ogólne, kontakt, definicje.

Właścicielem sklepu internetowego www.nevrboard.com, zwanego dalej Sklepem, jest firma Nevrboard Anna Pałka z siedzibą przy ul. Akacjowej 5 w Tarczynie 05-555, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231151449, REGON 380118342

Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem nevrboard@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 515 581 833 lub przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nevrboard Anna Pałka.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.nevrboard.com

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, oraz możliwość modyfikacji danych Zamówienia.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

II. Zasady działania sklepu internetowego Nevrboard.

Nevrboard prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany Sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym Nevrboard 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

III. Zamawianie towarów i płatność.

Zamówienia są składane poprzez formularz zamówień umieszczony na stronie internetowej www.nevrboard.com

Zamówienie może złożyć osoba pełnoletnia, osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą.

Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę "Do koszyka".

Produkt zostaje przeniesiony do Koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku "Przejdź do kasy", który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w Koszyku.

Następnie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru. Klient dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Kupuję i płacę".

Dostępne formy płatności:

1. Przelew tradycyjny:

Anna Palka
Akacjowa 5, 05-555 Tarczyn
Konto: 05 1950 0001 2006 0062 0839 0001
PKO SA

2. Płatność online kartą przez system PayPal shop@nevrboard.com

 

Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

Nevrboard może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Przy płatności PayU realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Nevrboard informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.

 

Brak płatności w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia skutkuje jego anulowaniem.

IV. Ceny

Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Nevrboard zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Nevrboard zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

V. Dostępność zamówionych towarów.

Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Niemożność zrealizowania zamówienia.

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

VII. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia.

Zamówiony towar na terenie Polski wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Wysyłki zagraniczne wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.

Koszty transportu ponosi Kupujący.

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

  • Przesyłka standardowa kurierem UPS - 12 PLN brutto

  • Przesyłka kurierem DPD kraje Europy - 60 PLN brutto

  • Przesyłka pobraniowa kurierem UPS – 20 PLN brutto

  • Przesyłka Pocztą Polską (list polecony priorytetowy kraje Europy) - 23 PLN brutto

  • Przesyłka Pocztą Polską (list polecony priorytetowy kraje poza Europą) - 23 PLN brutto

  • Odbiór osobisty w Tarczynie, w siedzibie firmy - 0 PLN

Zamówienia są realizowane w terminie 3 dni roboczych. Jest to czas od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania towaru. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

W przypadku płatności przelewem czas ten wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

VIII. Umowa sprzedaży

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.nevrboard.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje między Klientem a Sprzedawcą po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym (pkt.3).

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty na zamówienie).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Nevrboard o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) nie później niż 14 dnia od dnia odbioru rzeczy. Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać zwracane produkty najszybciej jak to możliwe.

Do odstąpienia od umowy może zostać wykorzystany Formularz Zwrot Towaru (dostępny w serwisie internetowym Nevrboard), który można wydrukować i dołączyć do zwracanego produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Nevrboard zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nevrboard), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie lub w przypadku płatności za pobranie, gdzie zwrot płatności nastąpi przelewem na wskazane przez Klienta konto. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Produkty należy odesłać na adres: Nevrboard Anna Pałka, ul. Akacjowa 5, 05-555 Tarczyn, Polska

Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty uszyte na specjalne zamówienie Klienta, np. z innej tkaniny niż produkty zamieszczone na stronie Sklepu lub w innym rozmiarze niż oferowane na stronie Sklepu).

X. Reklamacje

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Nevrboard ponosi odpowiedzialność za wady.

Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.nevrboard.com może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

Reklamowany produkt należy odesłać na adres: Nevrboard Anna Pałka, ul. Akacjowa 5, 05-555 Tarczyn, Polska (z dopiskiem REKLAMACJA). Produkt powinien być czysty.

W tym celu należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia (np. podać nr zamówienia). Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany Protokół Reklamacji (dostępny w serwisie internetowym), który można wydrukować i dołączyć do reklamowanego produktu.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma przesyłkę z naprawionym lub wymienionym na inny towarem, a jeżeli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne dostępne towary w zamian.

Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej, które to różnice mogą wynikać z innych parametrów, ustawień monitora.

W przypadku gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznym nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy ani gwarancja. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie stanu opakowania przesyłki przed odebraniem jej. W przypadku gdy opakowanie ma znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i niezwłocznie ją odesłać.

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr

XI. Rezygnacja z zamówienia.

Klient może zrezygnować z zamówienia.

Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

XII. Postanowienia końcowe.

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Nevrboard nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

XIII. Polityka Prywatności.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Nevrboard danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest Nevrboard, Anna Pałka. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z innymi firmami. Dane przekazywane są innym podmiotom wyłącznie w celu świadczenia usług związanych ze zrealizowaniem zamówienia, np. firmom kurierskim.

W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, udostępniony przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany przez Administratora w celu kierowania do Użytkownika drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422 ze zm.).

Strona Sklepu internetowego używa plików "cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

XIV. Bezpieczeństwo.

Nasza strona posiada certyfikat SSL, które chronią państwa dane, płatności oraz e-mail; " Based upon information provided by Nevrboard.com regarding its policies, procedures, and technical systems that store, process and/or transmit cardholder data, Nevrboard.com has performed the required procedures to validate compliance with the PCI DSS."

bottom of page